Jongerenmissen Dongen

logojmdIn 1967 is de groep Jongerenmissen Dongen (JMD) opgericht. De groep Jongerenmissen Dongen heeft 23 jaar bestaan en is in 1990 opgegaan in het koor "SPIRIT"

Op 20 maart 2010, twintig jaar nadat de Jongernmissen Dongen zijn opgehouden heeft in café-zaal Aurora aan de Kerkstraat 's middags en 's avonds een zeer geslaagde reünie plaatsgevonden.
Van de oorspronkelijke 360 leden, die de vereniging rijk is geweest  in zijn historie, waren een kleine 100 oudleden aanwezig, waarmee het  een succesvolle reünie is geworden.  

Tijdens de voorbereidingen vab de reünie is aan de voormalige leden gevraagd of men nog over materiaal beschikte uit deze tijd. Met dit materiaal is deze site opgezet.