Jongerenmissen Dongen

Reünie

Live muziek tijdens reünie

bandVPTijdens de reünie had het voorbereidingscomité het idee om ook een meezing-half uurtje in te plannen als avond-activiteit. Daarvoor zijn er wat evergreens uit het repertoire van JMD opgediept en na een speurtocht onder ex-muzikanten die JMD rijk zijn, is er een band geformeerd, die behoorlijk heeft gerepeteerd. De heren verbaasden zich er tijdens de eerste repetitie over dat er wekelijks in het verleden gerepeteerd moest worden. Het oeuvre blijkt toch echt vrij simpel te zijn om te spelen, waardoor het al bijna als vanouds klonk na een paar minuten.. Maar wellicht komt het omdat ze inmiddels toch zo'n 20-30 jaar ouder en wijzer zijn geworden. In de samenstelling die we voor deze avond hebben kunnen strikken is nooit eerder samengewerkt in JMD-verband. Dat maakt het allemaal nog extra leuk. Op toetsen hebben we Eric Simonis bereid gevonden om te spelen, op drums: Jannus Verharen, op bas: John Knapen en Paul van der Westen op  gitaar/banjo.

 

Lees meer...

Programma en deelnemers reünie

Programma 20 maart 2010 Reünie groep Jongerenmissen Dongen

14.00 uur:    Inloop, uitdelen buttons en uitgifte consumptielijsten door de Commissieleden. (maken nog een verdeling)

15.00 uur:    Opening: door Gerard. Welkom, uitleg activiteiten

15.15 uur:    opening tentoonstelling door ‘oudste’ JMD-lid middels starten diashow. (Adriaan in 't Groen)

16.30 uur:    Quiz met tien groepen over JMD

18.30 uur:    Buffet

20.00 uur:    Feestavond. Muziek uit de jaren 60-70-80 door Rinus.

21.15 uur:   Optreden band, incl meezingen

22.60 uur:   Disco met virtueel slotvuurwerk

02.10 uur:   Naar huis

Lees meer...

Nog even terugkijken.....

jmdpollOp deze website hebben we een kleine enquête gehouden onder de oud-leden wat de betekenis voor ze was. Deze poll is inmiddels gesloten. Er hebben 79 oud-leden gereageerd.
Dertig leden hadden toch een beetje heimwee naar die tijd. Het gebeurde ook allemaal in een belangrijke ontwikkelingsperiode van de mensen, namelijk in de pubertijd en kort daarna.
Er waren ook 21 mensen die de drijfveer voor de kerkelijke vernieuwing aangaven: met elektrische gitaren en drumstellen in de kerk en eigenzinnige teksten vanaf de kansel.  
Ook het amoureuze telde mee. Meer dan 16% van de invullers gaven toe dat ze bij de JMD hun eerste vriendje of vriendinnetje hebben ontmoet. 
Voor sommigen was het zingen het belangrijkste. Elf oud-leden gaven dit aan als belangrijkste reden om aan te sluiten bij de JMD. Een klein deel had en heeft eigenlijk geen idee waarom ze destijds lid waren.

Waarom reünie?

In 2007 vierde popkoor Spirit haar 40 jarig bestaan als voortzetting van JMD. Er is toen geen reünie opgezet. Een aantal oud JMD-ers vond dat jammer. In 2008 is een voorzichtige poging gedaan om de animo voor zo’n reünie te peilen. Op het terras van “Jansen & Jansen” (voorheen Central) kwamen ongeveer 20 mensen bij elkaar en haalden herinneringen op. Het voelde weer goed ! In die groep waren eigenlijk alle perioden van JMD wel vertegen-woordigd. Spontaan is een organisatiecomité opgericht door Ingrid van Wanrooij- van der Vorst, Gerard Jansen, Maaike Theeuwes, Gert-Jan van den Dries, Ton Kemmeren en later is Rinus Krijnen de groep komen versterken.De bedoeling was een reünie op te zetten voor de oud-leden van JMD uit de periode 1967 tot 1990.  In 1990 is JMD voortgezet als popkoor Spirit. De reünie vond plaats op 20 maart 2010 vanaf 14.00 uur in café-zaal Aurora.

Muziek en Speeches

ReunieMuziekSpeechesDe reünie van de groep Jongerenmissen Dongen kon natuurlijk niet zonder muziek. Als activiteit tijdens de reünie was er een JMD-band opgericht, die een deel van het reportoire had ingestudeerd tijdens twee repetities. De bedoeling was dat de aanwezige koorlieden zouden gaan meezingen. Geholpen door de karaoketeksten via de beamer deden ze dit als de beste, en zongen ze er vrolijk op los, al waren de teksten soms erg depri op opvallende vrolijke melodieën.

Naast de muziek 's avonds waren er 's middags speeches van Adriaan in 't Groen, medeoprichter, en de hoofdorganisator van de dag Gerard Jansen.

 

 

 

Lees meer...

Hoe lang zal het duren?

Er is een klein fimpje gemaakt tijdens het optreden van de JMD-band van achter de band tijdens de reünie.

In de band speelden mee: John Knapen op bas, Jannus Verharen op drums, Paul v.d. Westen op gitaar en banjo, Miranda Vroon en Karin IJpelaar op dwarsfluit en ERric Simonis op toetsen.

Het nummer heet "Hoe lang zal het duren?'.  Helaas bleek dit niet zo lang, want om kwart over twee 's nachts vertrokken de laatste bezoekers van de reünie.

 

Terugblik reünie 2010

Nog aan het nagenieten van de reünie? Wij in ieder geval wel. Leuk dat in het weekblad voor Dongen een verslagje is opgenomen.

Lees meer...

Opbrengst reünie naar S.O.S. Pauluskinderen

2010reunieOp 20 maart 2010 heeft in café-zaal Aurora aan de Kerkstraat een zeer geslaagde reünie plaatsgevonden. De groep Jongerenmissen Dongen, ofwel JMD, heeft van 1967 tot 1990 bestaan en hield zich bezig met “tienermissen”, waarbij de teksten werden gemaakt door de jongeren en het koor werd begeleid door elektrische gitaren en orgels, fluiten en een drumstel. Van de oorspronkelijke 360 leden, die de vereniging rijk is geweest in zijn historie, waren een kleine 100 oud-leden aanwezig op de reünie. U kunt van de reünie en de jongerenmissen Dongen nog alles vinden op www.jongerenmissendongen.nl. Om de organisatie te bekostigen werd aan alle oud-leden een kleine bijdrage gevraagd. Nu de reünie al even achter de rug is en de balans is opgemaakt is er ruim 100 euro in kas overgebleven. Het organiserende comité heeft besloten deze opbrengst te schenken aan een goed doel dat vanuit Dongen actief is en aansluit op de doelstelling van de JMD destijds. Er is gekozen voor S.O.S. Pauluskinderen, die in Chili actief zijn. Mevrouw Diepstraten was namens S.O.S. Pauluskinderen blij met deze gift. Alle opbrengsten helpen om het werk van dit goede doel uit te kunnen voeren.